MEGA WYPRZEDAŻ KANAPA RICO!! 1299,00 zł 1149,00 zł | NAROŻNIK MARTIN 12167,00 zł 7999,00 zł | KANAPA HAITI 1350,00 zł 1299,00 zł | NAROŻNIK MEGA L 3279,00 zł 2799,00 zł

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych, służących w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, przez Sklep internetowy MebloFart, a także sposób dostępu i możliwość wglądu do swoich danych.

Definicje

 1. Administrator – Ewa Salicka Pośrednictwo i Zarządzanie Nieruchomościami z siedzibą przy ul. 10 Lutego 29 lok. 3a, w Gdyni (81-364), NIP: 8351383203, REGON: 750142392.
 2. Sklep internetowy – strona lub aplikacja intenetowa, znajdująca się pod adresem http://meblofart.pl/
 3. Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Informacje ogólne

 1. Wszyscy Użytkownicy pozostają anonimowi, dopóki sami nie zadecydują inaczej.
 2. Informacje jakie Administrator zbiera nie są powiązane z żadnym Użytkownikiem i wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, np. adres IP, i są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Sklepu internetowego.

Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Użytkownika i/lub zakupu w Sklepie internetowym.
 2. Dane mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, obsługi zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu handlowego.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia swoich danych, które może zgłosić do Administratora.

Udostępnianie danych

 1. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 2. Dane mogą być przekazane podmiotom realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji serwisom obsługujących płatności lub firmie kurierskiej.
 3. Przekazywanie danych może nastąpić również upoważnionym organom w zakresie żądań zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.

Kontakt

biuro@meblofart.pl
tel.: +48 58 68 88 390
tel.: +48 508 80 45 01

Copyrights © 2014 MebloFart